Sunday, 31 January 2016

पवना शुद्धीकरण व सुशोभीकरणासाठी उद्योगांनी पुढाकार घ्यावा- राजीव जाधव

पवना नदीच्या प्रदूषणामुळे नदी बॅकयार्डप्रमाणे झाली आहेत त्यामुळे पवना नदीला बॅकयार्डपासून फ्रन्टयार्ड पर्यंत कसे आणायचे यासाठी महापालिकेबरोबरच सगळ्यांचे प्रयत्न महत्वाचे…

No comments:

Post a Comment