Tuesday, 19 January 2016

समस्या सोडवण्यासाठी सेवा द्या.. सहयोग द्या..


संस्थेच्यावतीने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टय़ांमधील विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करुन त्यांच्या शैक्षणिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. त्यासंबंधीचा अहवाल विविध माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांना ...

No comments:

Post a Comment