Tuesday, 19 January 2016

शिवाजी महाराज हे सर्वोत्तम मॅनेजमेंट गुरु - विनोद तावडे

एमपीसी न्यूज-  छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळात दुष्काळासारख्या समस्यांवर ज्या उत्तमप्रकारे उपाययोजना केल्या होत्या, यावरून शिवाजी महाराज हे सर्वोत्तम मॅनेजमेंट गुरु होते…

No comments:

Post a Comment