Friday, 12 February 2016

पिंपरी महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये 20 कोटींच्या विकास कामाला मंजूरी

एमपीसी न्यूज - काळेवाडी फाटा ते देहू आळंदी या बीआरटीएस कॉराडॉर लगत मोरवाडी लिंगायत दफनभूमी येथे वेटींग शेड बांधणे व…

No comments:

Post a Comment