Monday, 1 February 2016

नागरिकांना अभय योजने अंतर्गत मिळकतराच्या व्याजदंडात मिळणार 50 ते 75 टक्क्यांची सूट

पुणे महापालिकेप्रमाणे पिंपरा-चिंचवड महापालिकेतही योजना राबविणार  एमपीसी न्यूज - पुणे महापालिकेप्रमाणेच पिंपरी-चिचंवड महापालिका देखील मिळतकर धारकांसाठी अभय योजना राबविणार आहे.…

No comments:

Post a Comment