Wednesday, 3 February 2016

मुबलक पाणी पुरवठा असतानाही टँकरचा सोस

तुकारामनगरमधील हॉटेल मालकाची अजब समाजसेवा   एमपीसी न्यूज - पिंपरीतील तुकारामनगरमध्ये एक वेळ मुबलक पाणी येत असतानाही नागरिकांसाठी तेथील एका…

No comments:

Post a Comment