Wednesday, 3 February 2016

ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या २५ जणांवर खटले


त्यानुसार सहायक आयुक्त विधाते यांनी पिंपरीचिंचवड, निगडी, भोसरी, एमआयडीसी आदी पोलिस ठाण्यांमधील गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या विविध सण-सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. सध्या चार ...

No comments:

Post a Comment