Monday, 8 February 2016

जलपर्णीमुळे डासांचा त्रास


पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील दापोडी, सांगवी, बोपखेल, पुणे महापालिका हद्दीतील औंध, बोपोडी, बोपोडी गावठाण, तसेच खडकी कँटोन्मेंट परिसर हे पवना आणि मुळा नदीकाठावर वसलेली गाव आहेत. या दोन्ही नद्या सध्या जलपर्णीने ...

No comments:

Post a Comment