Thursday, 10 March 2016

अनधिकृत बांधकाम नियमित केव्हा?


या कालावधीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने उल्हासनगर महापालिकेच्या धर्तीवर बांधकामे नियमित करावीत असा प्रस्ताव मंजूर करून तो सरकारकडे पाठविला. तो फेटाळण्यात आला. विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागेतील ...

No comments:

Post a Comment