Sunday, 13 March 2016

पिंपरी मंडईत माफियाराज!


खंडणी, खून, दरोडे, बलात्कार हे अलीकडचे पर्वणीचे शब्द झाले आहेत. तेलमाफिया, वाळूमाफिया, खंडणीमाफिया असे सर्वच क्षेत्रात माफिया राज सुरू आहे. पिंपरीच्या भाजी मंडईदेखील असेच मंडई माफियांचे राज सुरू आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी ...

No comments:

Post a Comment