Monday, 4 April 2016

"अभ्यासिकांसाठी' वाचनालयांवर वरवंटा!


पिंपरी - महापालिकेची पिंपरी वाघेरे येथील 25 वर्षे जुनी इमारत पाडून तिचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. नूतनीकरण केलेल्या इमारतीत महिलांसाठी जिम व स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी इमारतीत असलेले ...

No comments:

Post a Comment