Tuesday, 5 April 2016

अंतर्गत यंत्रणेवर आलेल्या ताणामुळे भाटनगर मलशुद्धीकरण केंद्राला पडले भगदाड

परिसरात स्फोटाची अफवा एमपीसी न्यूज - भाटनगर परिसरातील मैला शुद्धीकरण केंद्रातील अंतर्गत यंत्रणेवर अचानक आलेल्या ताणामुळे शुद्धीकरण केंद्रांचे छत आज…

No comments:

Post a Comment