Monday, 16 May 2016

पावसाळ्याच्या तोंडावर नाले तुंबलेले


पिंपरी : नेहरुनगर, भोसरी, एमआयडीसी, चिंचवड, काळेवाडी, पिंपरीचिंचवड, आकुर्डी, निगडी भागात अद्याप नालेसफाई सुरू केली नसल्याचे शुक्रवारी केलेल्या पाहणीत आढळून आले. नाल्यात पडलेला राडारोडा, पोती, कागद, प्लॅस्टिक यांमुळे काही ...

No comments:

Post a Comment