Thursday, 30 June 2016

भोगवटा प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाईचा इशारा


या वेळी झगडे म्हणाले, की पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच पीएमआरडीएच्या कक्षेत येणाऱ्या ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांकडून सदानिकेसाठी पैसे घेऊन ताबा दिला आहे, मात्र अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले ...

No comments:

Post a Comment