Monday, 13 June 2016

हिंजवडी, गहुंजेसह सात गावे िपपरी पालिकेत समाविष्ट करण्याचा विषय निवडणुकीनंतरच


िपपरी महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या िहजवडी, गहुंजेसह सात गावांचा िपपरी पालिकेत समावेश करण्याचा विषय पालिका निवडणुकीनंतर विचारात घेतला जाईल, असे चित्र पुढे आले आहे. राष्ट्रवादीचा प्रभाव असलेला हा पट्टा महापालिकेत समाविष्ट ...

No comments:

Post a Comment