Monday, 20 June 2016

पुन्हा तीच चूक

"पुन्हा तीच चूक" मुख्यमंत्री महोदय सर पिंपरी-चिंचवड शहराचा नक्की काय दोष आहे कृपया सांगावे? पुणे-पिंपरी चिंचवड दोन शहरांचे केंद्राला एकत्र नामांकन देऊन मोठी चूक झाली होती आता राज्याच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची निवड करताना पुन्हा तीच चूक का!! एकतर राज्याच्या नकाशावरून पिंपरी-चिंचवड शहर गायब किंवा अदृश्य झाले असावे. कृपाय शोधमोहीम घ्या, 20 लाख लोकांचा प्रश्न आहे... 

No comments:

Post a Comment