Saturday, 23 July 2016

पिंपरी-चिंचवडला कलादालनाचे वावडे


'बेस्ट सिटी' म्हणून देशभर कौतुक झालेल्या आणि वीस लाख लोकसंख्या असलेल्या िपपरी-चिंचवड शहरात एकही कलादालन नाही. गेल्या किमान २५ वर्षांत त्याबाबत काहीही कार्यवाही झालेली नाही. सांस्कृतिक नगरी म्हणून शहराची वाटचाल सुरू असताना ...

No comments:

Post a Comment