Wednesday, 27 July 2016

प्राधिकरणाच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून महावितरणला वीज


पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची हरित इमारत (ग्नीन बिल्डिंग ) राज्यात एकमेव पर्यावरण पूरक इमारत असून, या इमारतीमधील सौर ऊर्जा प्रकल्पामधून तयार होणारी वीज 'नेट मीटरिंग'च्या माध्यमातून महावितरण कंपनीला देण्यात येत आहे.

No comments:

Post a Comment