Wednesday, 27 July 2016

प्राधिकरणाची भाजी मंडई पाच वर्षे वापराविना पडून


पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने नागरिकांच्या सुविधेसाठी कृष्णानगर येथे स्पाईन रस्त्याच्या जवळ भाजी मंडईसाठी आरक्षित ठेवलेल्या जागेवर भाजी मंडई बांधली आहे. या मंडईमध्ये ६४ गाळे आणि तेवढेच ओटे बांधण्यात आले आहेत. मात्र ...

No comments:

Post a Comment