Wednesday, 27 July 2016

शकुंतला धराडे यांच्या हस्ते चिंचवड येथे मोरया गोसावी सृष्टीचे उद्घाटन

एमपीसी न्यूज - चिंचवड गाव येथील महान संत मोरया गोसावी यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ तयार करण्यात आलेल्या मोरया गोसावी सृष्टीचे आज…

No comments:

Post a Comment