Friday, 29 July 2016

स्थायी समितीची सभा तहकूब

'पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्थापत्य विभागातर्फे एकही विषय विषयपत्रिकेवर आलेला नाही. तसेच महापालिकेचे आरोग्य खाते अपयशी ठरत असून, शहरात सर्वत्र डासांचे साम्राज्य वाढले आहे,' असा निषेध करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी ...

No comments:

Post a Comment