Wednesday, 5 October 2016

औद्योगिक तंटे अन् अस्वस्थ उद्योगनगरी

उद्योगनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील कित्येक कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन-संघटनांमध्ये तंटे सुरू आहेत, त्यावर तोडगे निघत नसल्याने औद्योगिक पातळीवर शहर अशांत होऊ लागले आहे. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण होऊ ...

No comments:

Post a Comment