Thursday, 20 October 2016

'मेट्रो'चा मार्ग स्वारगेट - निगडी हवा - लांडगे


पिंपरी - पुणे व पिंपरी-चिंचवडकरांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा "मेट्रो'प्रकल्प सरकारने हाती घेतला आहे. पहिल्या फेजमध्ये निगडी ते स्वारगेट मार्ग केला जावा व दुसऱ्या फेजमध्ये नाशिक फाटा ते भोसरीमार्गाचा समावेश करावा तसेच अनधिकृत ...

No comments:

Post a Comment