Wednesday, 28 December 2016

मिळकत करासाठी शनिवारची मुदत


पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०१६-१७ या वर्षाची मिळकत कराची बिले वाटप करण्यात आली असून, मिळकत कर हा १ एप्रिल ते १ आॅक्टोबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सहामाही हिश्श्याने आगाऊ देय असतो. त्यानुसार थकबाकीसह पहिल्या सहामाही व दुसऱ्या ...

No comments:

Post a Comment