Monday, 5 December 2016

मोफत बसने प्रश्न सुटेल?

कंपनी कायद्यानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) होणारा तोटा भरून देण्याची जबाबदारी ही पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही महापालिकांवर असल्याने सेवा सुधारणेची पुरेशी पावले न उचलता केवळ दोन्ही ...

No comments:

Post a Comment