Tuesday, 6 December 2016

लोणावळा रेल्वे स्टेशन जवळील रेल्वेची जागा वाहनताळासाठी द्यावी - श्रीरंग बारणे

एमपीसी न्यूज - पर्यटकांना गाड्या लावण्यासाठी स्वतंत्र वाहनतळाची सोय उपलब्ध नसल्याने, पर्यटक लोणावळा रेल्वे स्टेशनच्या जवळपास जागा मिळेल त्या ठिकाणी…

No comments:

Post a Comment