Friday, 18 August 2017

भोसरी नाटय़गृहात दुर्गंधीचे साम्राज्य

भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाटय़गृहातील स्वच्छतेचे तीन तेरा वाजले असून गेल्या तीन महिन्यांपासून नाटय़गृहात येणाऱ्या प्रेक्षकांना शौचालयांतून येणाऱ्या तीव्र दरुगधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. नाटय़गृहातील स्वच्छतेच्या ...

No comments:

Post a Comment