Saturday, 5 May 2018

गरवारे कामगारांना न्याय कधी?

चिंचवड – गरवारे नायलॉन कंपनीच्या कामगारांना अनेक वर्षापासून त्यांचे थकित वेतन दिले गेले नाहीत. नुकसान भरपाई, सेवा उपदान, भविष्य निर्वाह निधी अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे कामगार अनेक वर्षांपासून हालअपेष्टांचे जीवन जगत आहेत. त्यांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल करत कामगारांच्या हक्काचे पैसे मिळालेच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी कामगारांनी बैठकीत केली.

No comments:

Post a Comment