Saturday, 30 January 2016

आरटीई आणि अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रातील गोंधळामूळे जी. जी. इंटरनॅशनल स्कूल प्रशासन आणि पालकांमध्ये तीव्र संघर्ष

एमपीसी न्यूज - जी. जी. इंटरनॅशनल स्कूल ने अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळाला म्हणून या शाळेला शिक्षण हक्क कायदा लागू नाही,…

No comments:

Post a Comment