Saturday, 13 February 2016

पवना जलवाहिनीचे फेरसर्वेक्षण

पिंपरीचिंचवड महापालिकेने शहरासाठी 2008 मध्ये पवना जलवाहिनीचा 398 कोटींचा प्रकल्प हाती घेतला होता. त्याला मावळातील शेतकऱ्यांनी व राजकीय पुढाऱ्यांनी विरोध केला होता. नऊ ऑगस्ट 2011 रोजी प्रकल्पाच्या विरोधासाठी मावळातील ...

No comments:

Post a Comment