Tuesday, 29 March 2016

वाहन परवान्याच्या चाचणीमधील नापासांना पुनर्चाचणीची एकच संधी!

त्याचप्रमाणे पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व पिंपरीचिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत मोटार चालविण्याचा परवाना मागणाऱ्यांची चाचणी नाशिक फाटा येथील केंद्रीय रस्ते वाहतूक संशोधन संस्थेच्या चाचणी मार्गावर घेण्यात ...

No comments:

Post a Comment