Tuesday, 19 April 2016

रेन हार्वेस्टिंग भागविणार तहान


पिंपरी : सध्या राज्यासह शहरात तीव्र पाणीटंचाई जाणवत असताना पर्जन्य जलसंचयन प्रकल्प 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' प्रकल्प फायदेशीर ठरत आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात मागील वर्षात सुमारे नऊशे बांधकामांच्या ठिकाणी हा प्रकल्प राबविण्यात आला.

No comments:

Post a Comment