Thursday, 21 April 2016

पिंपरीत मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पांत प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा नदीपात्रात

कोटय़वधी रुपये खर्च करून पिंपरी महापालिकेने अनेक मैलाशुद्धीकरण प्रकल्प उभारले, देखभाल व दुरुस्तीसाठी लाखो रुपये खर्चाची व्यवस्था करून ठेवली. मात्र, या प्रकल्पांमध्ये प्रक्रिया करण्यात आलेले मोठय़ा प्रमाणातील पाणी पुन्हा दूषित ...

No comments:

Post a Comment