Wednesday, 6 April 2016

वाकडमध्ये शाळेची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला ठेवले डांबून

पालकांनी विचारला शाळेला जाब एमपीसी न्यूज - शाळेची फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्याला वाकड येथील युरो या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा…

No comments:

Post a Comment