Thursday, 5 May 2016

अहमदाबाद बीआरटीपेक्षा पिंपरी बीआरटी सरस...

शासनाच्या शहरी वाहतूक योजनेअतंर्गत आयबीआय या संस्थेने सर्वेक्षणात आली माहिती समोर खाजगी वाहनांचा वापर करणा-या 11 टक्के नागरिकांचीही बीआरटीला पसंती…

No comments:

Post a Comment