Wednesday, 13 July 2016

संगणक प्रणाली होणार अद्ययावत

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका मिळकतकर विभागातील संगणकप्रणाली अद्ययावतीकरणाच्या ३३.२० लाखांच्या खर्चास, तसेच निगडीतील उड्डाणपुलाच्या कामास सल्लागार नियुक्त करण्याच्या ऐन वेळेसच्या विषयास स्थायी समितीच्या सभेत ...

No comments:

Post a Comment