Thursday, 1 September 2016

आकडे टाकून निगडीत वीजचोरी

निगडी ओटा स्कीम पेठ २२ येथील महापालिकेच्या शाळेत असलेल्या महावितरण कंपनीच्या उच्चदाब विद्युत रोहित्रामधून (डीपी) वीजचोरी सुरू असून काही गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी आकडे टाकून घेतलेली वीज विकण्याचा धंदाच सुरू केला आहे.

No comments:

Post a Comment