Thursday, 15 September 2016

नाटय़गृहांच्या दुरवस्थेस जबाबदार कोण?

'बडा घर, पोकळ वासा' अशी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नाटय़गृहांची अवस्था आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या नाटय़गृहांमध्ये टप्याटप्प्याने लाखो रुपये दुरुस्तीवर खर्च करण्यात आले. तरीही त्यांची दुरवस्था काही केल्या दूर होण्याची ...

No comments:

Post a Comment