Thursday, 8 September 2016

सायकल मार्ग देखभाल निधीविना

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नेहरू योजने अंतर्गत मिळालेला निधी सायकल, पादचारी मार्गासाठी (नॉन मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) उत्तम रीत्या वापरल्याबद्दल पुरस्कार दिला गेला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यानंतर मात्र तेथे आलेल्या आयुक्तांनी ...

No comments:

Post a Comment