Friday, 2 September 2016

रिंग रोडच्या आखणीवर आक्षेप

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेऊन १९९७ मध्ये रिंग रोडची आखणी करण्यात आली. परंतु भूसंपादन, निधीची अडचण आणि राजकीय दबावामुळे ही आखणी तीन ते चार वेळा बदलावी लागली. त्यानंतर एइकॉम या कंपनीमार्फत रिंग ...

No comments:

Post a Comment