Tuesday, 22 November 2016

पिंपरी शहरात 'चंडीगड पॅटर्न'


हे ओळखून महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचा "मास्टर प्लॅन' हाती घेतला आहे. भारतात फक्त चंडीगड येथे हा प्रकल्प कार्यान्वित आहे. त्याचा अभ्यास करून पिंपरीचिंचवड महापालिकेने हा पॅटर्न राबविण्याचे ठरविले ...

No comments:

Post a Comment