Thursday, 17 November 2016

चलन तुटवडा कायम, रांगा कमी, एटीएम तासात खुडूक


एटीएममध्ये अद्याप पाचशेच्या नवीन नोटा न आल्यामुळे पैशांचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात भासत आहे. ज्या एटीएममध्ये पैसे भरले जात होते, ते तासाभरात मोकळे होत असल्याचे चित्र होते. शहरातील दापोडी, बोपोडी, चिंचवडपिंपरीआकुर्डी, बिजलीनगर, ...

No comments:

Post a Comment