Wednesday, 16 August 2017

भोसरीचे वैभव वाढविणारे सहल केंद्र

भोसरी व इंद्रायणीनगर परिसरात असलेली पंधरा छोटी-मोठी उद्याने भोसरीचे सौंदर्य वाढवत आहेत. आळंदी रस्त्यावर सखूबाई गवळी उद्यान, दिघी रस्त्यावर गंगोत्री पार्क, इंद्रायणीनगरातील नाना-नानी पार्क, मिनी मार्केटजवळील उद्यान, संत तुकारामनगरातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मैदान, नेहरूनगरातील गुलाबपुष्प उद्यान आदी उद्यानांबरोबरच इतरही उद्याने भोसरीचे वैभव वाढवत आहेत. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहाशेजारी सर्व्हे क्रमांक एकमधील आरक्षण क्रमांक ४३३ वर महापालिकेने सुमारे सव्वीस एकर जागेत भव्य उद्यान आहे. हे उद्यान भोसरीतील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. उद्यानाशेजारीच जलतरण तलावही आहे. पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

No comments:

Post a Comment