Monday, 25 September 2017

मी आयुक्त बोलतोय । स्वच्छ पिंपरी चिंचवड मिशन

मी आयुक्त बोलतोय । स्वच्छ पिंपरी चिंचवड मिशन: 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत संपूर्ण पिंपरी चिंचवड परिसर हागणदारी मुक्त घोषित करण्यासाठी महत्वाच्या सूचना आपल्यासमोर मांडत आहे. Important instructions to make Pimpri Chinchwad 100% Open Defecation free. Please hear my appeal


No comments:

Post a Comment