Thursday, 28 January 2016

नदी सुधारणेमध्ये मोठ्या औद्योगिक सहभागाची गरज - हेमंत वाटवे

एमपीसी न्यूज - नदी प्रदुषणेची समस्या फार मोठी बनली आहे. नदीला जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे. नदीला जिवंत ठेवण्यासाठी समाजाच्या सगळ्या…

No comments:

Post a Comment