Thursday, 28 January 2016

रहाटणी, पिंपळे सौदागर परिसरात गुढ आवाजाने अफवांचे पीक

एमपीसी न्यूज - रहाटणी, पिंपळे सौदागर परिसरात दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या एका गुढ आवाजाने परिसरातील नागरिकांमध्ये कुतुहूल व घबराटीचे…

No comments:

Post a Comment