Thursday, 21 January 2016

पुणे व पिंपरी पालिकेने भरले १०० कोटी रुपये

शिक्षण व रोजगार हमी कराची थकबाकी जमा न केल्यास बँक खाती गोठविण्याचा सज्जड दम भरल्यानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने १०० कोटी रुपयांची थकबाकी मंगळवारी सरकारी तिजोरीत जमा केली. या करांची पुणे महापालिकेकडे अद्यापही १४७ ...

No comments:

Post a Comment