Thursday, 18 February 2016

आरसा रडला, आरसा हसला

देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून जागतिक नकाशावर मानाचे अढळपद पटकवणाऱ्या या मुंबापुरीतील रहिवाशांसाठी ही अभिमानाची बाब असू शकते; पण पुण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगराने या यादीत आपण मुंबईच्या एक पायरी ...

No comments:

Post a Comment