Wednesday, 10 February 2016

सावित्रीबाई फुले पुरस्कारासाठी मर्जीतले नाव नसल्याने महापौर नाराज

पत्रकार परिषद अर्ध्यावर सोडली   एमपीसी न्यूज - सावित्रीबाई फुले या पुरस्कारासाठी समितीने नामाकंन केलेल्या नावांमध्ये पिंपरी-चिचंवड महापालिकेच्या महापौर शकुंतला…

No comments:

Post a Comment