Sunday, 27 March 2016

मुळेसाठी स्वच्छता अभियान


नदीपात्राचा काही भाग हा पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील बोपखेल या भागातून जातो, त्यामुळे भविष्यात पिंपरी चिंचवडचाही समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणार आहे. नदीवर विविध ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित ११ मैलापाणी ...

No comments:

Post a Comment